english version polska wersja
dokumenty uwierzytelnione | inne teksty | ustne
Tłumaczenia ustne wraz z uwierzytelnieniem dokumentów
(w biurach notarialnych, urzędach stanu cywilnego, kościołach, urzędach administracji państwowej, itp.)
  • Jedna godzina tłumaczenia
  • 100 zł - 150 zł
    Objaśnienia

    Tłumaczenia ustne specjalistyczne, naukowe i inne
  • Jedna godzina tłumaczenia
  • 100 zł - 180 zł
    Objaśnienia