english version polska wersja
dokumenty uwierzytelnione | inne teksty | ustne
 • Tłumaczenie przysięgłe z jęz. pol. na jęz. ang.
 • 35 zł  /  1125 znaków MS OFFICE ze spacjami
 • Tłumaczenie przysięgłe z jęz. ang. na jęz. pol.
 • 30 zł  /  1125 znaków MS OFFICE ze spacjami
 • Sprawdzenie i uwierzytelnienie przedstawionego tłumaczenia dokumentu z jęz. pol. na jęz. ang.
 • 17,50 zł  /  1125 znaków MS OFFICE ze spacjami
 • Sprawdzenie i uwierzytelnienie przedstawionego tłumaczenia dokumentu z jęz. ang. na jęz. pol.
 • 15,00 zł  /  1125 znaków MS OFFICE ze spacjami
 • Dodatkowa kopia tłumaczenia
 • 20% ceny tłumaczenia
 • Dokumenty wysoce specjalistyczne podlegają osobnej wycenie
 • Objaśnienia