english version polska wersja
dokumenty uwierzytelnione | inne teksty | ustne
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne, naukowe i inne
  • Tłumaczenie z jęz. pol. na jęz. ang.
  • 30 - 50 zł *  /  1600 znaków MS OFFICE ze spacjami
  • Tłumaczenie z jęz. ang. na jęz. pol.
  • 30 - 40 zł *  /  1600 znaków MS OFFICE ze spacjami
    * w zależności od stopnia złożoności leksykalnej i stylistycznej tekstu

    Objaśnienia